Introducció a el disseny gràfic

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Estudiar els fonaments del disseny gràfic (plànol) i 3D (volum).
– Reflexionar sobre l’origen del disseny com a forma d’expressió: els signes, la paraula,
la tipografia, les primeres imatges, el color … analitzar les principals lleis visuals i
espacials que donen sentit a la relació entre les formes en la composició.
– Conèixer les proporcions, estructura i divisions del disseny.
– Examinar els diferents elements que componen les pàgines i la relació entre ells.
– Observar la perspectiva dels objectes tridimensionals en una superfície bidimensional.
– Investigar les diferents possibilitats que ofereix la llum, els materials i la textura de les
formes en una composició. Preparar el disseny, gràfic o 3D, per a l’art final.

CONTINGUTS:

U1. La percepció visual.
U2. Estructura geomètrica de el pla.
U3. Formats de el paper.
U4. la Tipografia
U5. La Reticle.
U6. La Pàgina.
U7. La Imatge.
U8. El color.
U9. Imprimir.
U10. La Perspectiva.
U11. Modelatge 3D.
U12. Il·luminació, Materials / Texturització i Renderització.

Inscriu-te al curs!