Italià B1

DURADA: 150h

OBJECTIUS:

Aconseguir que els alumnes:
– siguin capaços de treure-li partit a un repertori ampli però senzill de vocabulari,
estructures i fórmules apreses; posin en joc els coneixements generals del món
hispà (referents culturals, normes i convencions de caràcter sociocultural) que
necessiten per desenvolupar-se en les diferents transaccions en què participen
– es comuniquin adequadament en un registre neutre, encara que amb prou flexibilitat com per adaptar-se a diferents situacions
– s’expressin amb raonable correcció, tot i que vacil·lin o facin pauses per pensar el que van a dir i cometin errors (especialment de pronunciació) sobretot en situacions imprevistes i de certa tensió
– sàpiguen com demanar a algú que aclareixi o desenvolupi el que acaba de dir
– siguin capaços de realitzar les transaccions que es requereixen en l’organització d’un viatge o durant el seu desenvolupament o en situacions menys habituals en comerços, agències de lloguer de cotxes, oficines de correus, bancs, etc.
– siguin capaços de plantejar queixes i de relatar detalls de situacions imprevistes (robatoris, accidents, etc.).

CONTINGUTS:

UD1. Chiuso per feire.
UD2. Si ricomincia a lavorare.
UD3. I tempi che furono.
UD4. Fu allira che vidi il Pendolo fu.
UD5. Una serata alla scala.
UD6. Non sapevo che non abitasse più qui !.
UD7. Es teu sapessi ….
UD8. Es el teu Fossi Stata in em avrestifatto la stessa cosa.
UD9. La scuola va salvata.
UD10. Ho letto sul giornale che ….

Inscriu-te al curs!