Logística i operacions en
e-commerce

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Conèixer les diferents definicions existents sobre el comerç electrònic. Identificar els avantatges i desavantatges que pot tenir el comerç electrònic. Saber establir els diferents tipus de negocis a la xarxa. Aprendre el significat de la web 2.0. Conèixer els diferents models de comerç electrònic existents. Identificar les diferències entre B2B i B2C. Conèixer les diferents cadenes de subministrament, així com els processos de venta electrònica més peculiars. Aprendre a gestionar els diferents tipus d’enviament, així com els seus mètodes, tarifes i possibles
reptes. Conèixer el significat i utilització de la logística inversa. Identificar els aspectes bàsics de la logística inversa des de diferents punts de vista. Conèixer la importància d’emmagatzemar els elements i com es porta a terme. Saber quins factors cal tenir en compte per a la selecció del magatzem i el sistema d’emmagatzematge. Tenir coneixement sobre les funcions del magatzem. Identificar les diferents funcions de l’inventari. Aprendre a gestionar l’estoc per al comerç. Conèixer els diferents models de lliurament més especials.
Aprendre a diferenciar les diverses categories de diners existents. Saber avaluar els diferents mètodes de pagament. Identificar els possibles problemes que poden implicar cada mètode de pagament.

 

CONTINGUTS:

UD1. Sobre ho comercio electrònic i la logística

1.Algunes definicions

1.1. Definició preliminar

1.2. Definició final

1.3. El comerç electrònic i el model de les ´´3Cs“

1.4. Termes addicionals

2. Models de negocis relacionats amb Internet

2.1. Avantatges i desavantatges del comerç electrònic

2.2. Tipus de xarxes de negocis

2.3. Web

 2.3. Desafiaments tècnics i econòmics

4. Actors i parts interessades

5. Procés de venta

6. Elements tecnològics

7. El negoci B2C

UD2. Models de Comerç Electrònic

1.E-Procurement

1.1. El desafiament dels preus

1.2. Complint els compromisos

1.3. Programari per a negocis electrònics B2C2. Negocis B2B2.

1.Diferències entre B2B i B2C

2.2. Relacions B2B estretes

2.3. Gestió de la Cadena de Subministrament

2.4. Processos de venta electrònica peculiars

UD3. Gestió estratègica dels enviaments i logística inversa

1.L’enviament, mètode, tarifes i reptes

2. Logística inversa

2.1. Delineació i abast

2.2. La dimensió europea

2.3. Logística inversa: Por què? Què? Com? Qui?

UD4. Emmagatzematge i inventari

1. Conceptes previs

2. Selecció de magatzem

3.Funcions del magatzem

4.Sistemes d’emmagatzematge

UD5. Identificació i Inventari

1.Sistemes d’identificació

1.1. Codi de barres

2. Funcions de l’inventari

2.1. Tipus d’inventari

2.2. Costos d’inventari

 3. Manteniment de l’inventari

4. Mecànica del control d’inventari

5. Gestió d’estoc per al comerç electrònic

5.1. Tècniques de gestió d’inventari

6. Models de comerç electrònic peculiars

6.1. Dropshipping

6.2. Cross Docking

7.Mètodes especials de lliurament

UD6. Procediments de pagament per a ho comercio electrònic

1. Introducció

2. Avaluació de mètodes de pagament

3. Procediments de pagament

Inscriu-te al curs!