Manipulació de productes químics i de neteja

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Aprendre els conceptes bàsics sobre la definició i classificació dels productes
químics, atenent a aquelles substàncies químiques desenvolupades en l’entorn
sanitari.
– Conèixer els aspectes importants relacionats amb els productes de neteja i
desinfecció, així com les normes bàsiques per a la seva utilització.
– Aprofundir en el coneixement sobre els sistemes de brutícia, el conceptes bàsics i
els diferents tipus de neteja existents. Aprendre les normatives relacionades amb la
seguretat i higiene en la manipulació dels productes químics.

CONTINGUTS:

UD1. Producte químic. Definició i classificació.
UD2. Productes de neteja i desinfecció.
UD3. Normes bàsiques per a la seva utilització.
UD4. Sistemes de neteja.
UD5. Seguretat i Higiene en la manipulació dels productes químics.

Inscriu-te al curs!