Màrqueting estratègic

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Conèixer el valor del màrqueting, les seves necessitats, utilitats i relacions d’intercanvi i demanda, així com l’enfoc del màrqueting estratègic. Ampliar coneixements sobre camps i processos del màrqueting estratègic i aprofundir en el sistema de gestió de relacions amb els clients (CRM). Ampliar coneixements sobre l’anàlisi externa i l’anàlisi interna d’una organització. Conèixer els factors que influeixen en el macroentorn de l’empresa i els que afecten la competència específica de l’organització per a poder realitzar una anàlisi posteriorment.  Conèixer el concepte d’intel·ligència competitiva, el seu cicle i fonts d’informació. Aprofundir en la segmentació de mercat. Acostar-nos al consumidor i les seves necessitats. Ampliar coneixement sobre el procés de segmentació i els tipus i criteris d’aquest.

 

CONTINGUTS:

UD1.Conceptes bàsics del màrqueting estratègic

1. Introducció

2. El valor del màrqueting; necessitats, utilitat, relacions d’intercanvi i demanda

3. L’enfoc del màrqueting estratègic

3.1 Què és l’estratègia?

3.2. Camps i processos del màrqueting estratègic

4. CRM, una visió estratègica

5. Qüestions ètiques

UD2.Màrqueting estratègic. Anàlisi externa i interna

1. Introducció

2. Anàlisi del macroentorn

2.1. Anàlisi de la indústria

2.2. Anàlisi de la competència

2.3. Problemes en l’anàlisi de competidors

2.4. Problemes en la identificació de competidors

3. Anàlisi interna

3.1. Capacitats de l’organització

3.2. Competències de l’organització

3.3. L’auditoria interna de màrqueting

3.4. L’auditoria de la innovació

Ud3.La intel·ligència competitiva i la segmentació de mercats

1.Què és intel·ligència competitiva?

1.1. El cicle de la Intel·ligència competitiva

1.2. Fonts d’informació competitiva

2.La segmentació de mercat

2.1. El comportament del consumidor

2.2. El consumidor i les seves necessitats

2.3. Què és un segment?

2.4. Procés de segmentació

2.5. Tipus i criteris de segmentació

UD4.Màrqueting estratègic. Formulant l’estratègia

1. Formulació estratègica

2. Avantatges competitius

2.1. Lideratge en costos

2.2. Diferenciació

2.3. Fonts de l’avantatge competitiu

2.4. Estratègies ofensives i defensives

3. Estratègia de mercat i producte

3.1. Condicions del mercat

3.2. Estratègia de preus

3.3. Posicionament de producte

3.4. Creació de valor de marca

4. Estratègia de desenvolupament de producte

4.1. Creació de producte

4.2. Modificació de producte

4.3. Cicle de vida del producte

4.4. Moda i obsolescència

UD5.El pla de màrqueting estratègic

1.Pla d’empresa i pla de màrqueting

1.1. El pla de màrqueting: una estratègia o una tàctica

1.2. El significat de planificar

1.3. L’estructura del pla estratègic de màrqueting

2. Implementació i control

2.1. Èxit vs. fracàs

2.2. Factors de l’èxit del pla de control

2.3. Problemes dels sistemes de control

2.4. Qüestions relatives al pressupost

2.5. Avaluació d’acompliment i avaluació comparativa (benchmarking)

Inscriu-te al curs!