Màrqueting internacional i vendes

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

-Aprofundir sobre les diverses consideracions sobre el màrqueting internacional a través del procés d’internacionalització, l’orientació de gestió, beneficis del màrqueting internacional i les tendències econòmiques mundials.

-Conèixer l’entorn econòmic per mitjà dels sistemes econòmics, etapes de desenvolupament econòmic, patrons de comerç i les organitzacions mundials.

-Conèixer la teoria del comerç internacional.

-Aprofundir sobre l’entorn polític i els seus riscos i indicadors d’inestabilitat política.

-Aprofundir sobre l’entorn legal mitjançant els sistemes legals.

-Conèixer l’entorn social i cultural i els seus factors.

-Identificar els principals problemes en la recerca de màrqueting internacional

-Conèixer quina informació necessitem per a la presa de decisions de màrqueting

-Saber prendre les decisions oportunes sobre els productes

-Conèixer aquelles alternatives existents per a l’expansió geogràfica

-Identificar la política de distribució internacional

-Seleccionar el millor mètode per a la publicitat i promoció internacional

-Conèixer el paper exercit pels equips de la xarxa de vendes a una empresa.

-Analitzar els plans d’acció com a elements imprescindibles d’una estratègia de màrqueting.

 

CONTINGUTS:

UD1. Introducció al màrqueting internacional

1. Consideracions sobre el màrqueting internacional

1.1. El procés d’internacionalització

1.2. Orientacions de gestió

1.3. Beneficis del màrqueting internacional

1.4. Tendències econòmiques mundials

2. Entorn econòmic. L’economia mundial

2.1. Sistemes econòmics

2.2. Etapes de desenvolupament del mercat

2.3. Patrones de comerç

2.4. Les
organitzacions econòmiques mundials 

UD2. Teoria i entorn del comerç i el màrqueting internacional

2.1. Introducció

2.2. Teoria del comerç internacional

2.3. L’entorn polític

2.3.1 Riscos Polítics

2.3.2. Indicadors d’inestabilitat política

2.4. L’entorn legal

2.4.1. Sistemes legals

2.5. L’entorn social i cultural

2.5.1. Factors socials

2.5.2. Factors culturals

 UD3. Intel·ligència del màrqueting internacional

3.1. Informació per a la presa de decisions en màrqueting

3.1.1. L’entorn de màrqueting

3.2. Problemes en la recerca de màrqueting internacional

 UD4. Màrqueting mix internacional.

4.1. Decisions sobre el producte

4.1.1. Tipus de productes

4.1.2. Posicionament de producte

4.1.3. Consideracions sobre el disseny de producte

4.1.4. Lleis i reglaments

4.1.5. Compatibilitat

4.1.6. Etiquetatge de producte

4.2. Alternatives estratègiques per a l’expansió geogràfica

4.2.1. Triant una estratègia

4.3. Gestió de les marques internacionals

4.3.1. Nivells i alternatives de marca

4.4. Embalatge i etiquetatge

4.4.1. Modificació obligatòria de l’empaquetat

4.4.2. Modificació opcional de l’empaquetat

4.5. Distribució i comunicacions comercials internacionals

4.5.1. Construint una relació de treball

4.5.2. Servei postvenda

4.5.3. Opcions de prestació de serveis

4.5.4. Consideracions legals

4.5.5. Noves oportunitats de vendes i millors relaciones con els clientes

4.6. Decisions sobre la fixació de preus

4.7. Política de distribució internacional

4.8. Publicitat i promoció internacional

4.8.1. Estandardització Internacional de Publicitat

4.8.2. Estratègia estandarditzada de publicitat internacional

4.8.3. Les fires i missions internacionals 

UD5. Organització de vendes i pla de màrqueting

5.1. Xarxa de vendes.

5.1.1. Característiques de la venta personal

5.1.2. Tipus de venedors

5.1.3. Objectius i tasques de les forces de venta

5.2. El director de vendes.

5.2.1. Determinació de la grandària de la xarxa de vendes

5.2.2. Elecció de venedors

5.3. La planificació en el màrqueting.

5.3.1. Per què planificar les accions de màrqueting?

5.3.2. Quin horitzó temporal ha de tenir un pla de màrqueting?

5.3.3. Què conté un pla de màrqueting?

5.3.4. Quins passos fonamentals hem de seguir?

5.3.5. Esquema del pla de màrqueting

5.3.6. Mecànica d’elaboració i control d’un pla de màrqueting

5.4. Implantació i control del pla

Inscriu-te al curs!