Polítiques de màrqueting internacional

DURADA: 150h

OBJECTIUS:

– Identificar les variables de màrqueting per a la presa de decisions en la internacionalització de l’empresa.
– Analitzar les característiques dels productes i / o serveis de l’empresa i els competidors per proposar estratègies i accions relacionades amb la política internacional de producte.
– Analitzar les variables que influeixen en el preu dels productes i / o serveis en els mercats internacionals, amb l’objecte de dissenyar la política internacional de preus adequada a les estratègies i objectius de l’empresa.
– Identificar les variables que influeixen en la política internacional de comunicació, amb el tal de dissenyar i executar les accions necessàries per a la consecució dels objectius i el desenvolupament de les estratègies de l’organització.
– Analitzar l’estructura de la distribució en els mercats internacionals, per seleccionar les formes d’accés i els canals de distribució més adequats a les polítiques i estratègies de l’empresa.

CONTINGUTS:

UD1. Internacionalització de l’empresa.

1.1. La decisió d’internacionalització de l’empresa.

1.2. Etapes del procés d’internacionalització.

1.3. Les variables de màrqueting en la internacionalització de l’empresa.

UD2. Política de producte en el màrqueting internacional.

2.1. Atributs del producte.

2.2. El cicle de vida del producte.

2.3. Estandardització/adaptació dels productes en els mercats internacionals.

2.4. La cartera de productes internacional.

2.5. La marca.

2.6. La política de producte als mercats online.

UD3. Política de preu en el màrqueting internacional.

3.1. Anàlisi de la variable «preu» com a instrument del màrqueting internacional.

3.2. Estandardització/adaptació de preus internacionals.

3.3. Factors que influeixen en la determinació de preus internacionals.

3.4. Anàlisi de rendibilitat.

3.5. Estratègies de preus.

3.6. Cotització de preus internacionals.

UD4. Política de comunicació de màrqueting internacional.

4.1. La comunicació en el màrqueting: concepte i funcions.

4.2. La publicitat.

4.3. La promoció de vendes.

4.4. Les relaciones públiques.

4.5. Altres eines de la política de comunicació.

4.6. Factors que influeixen en les decisions de política internacional de comunicació.

4.7. Les fires internacionals i les missions comercials.

UD5. Política de distribució en el màrqueting internacional.

5.1. Canals de distribució.

5.2. Aspectes a considerar en el disseny i selecció dels canals de distribució internacionals.

5.3. Determinació de la localització i tipologia dels punts de venta.

5.4. Les relacions internes del canal.

5.5. Aspectes a considerar en l’adaptació de la funció de distribució en diferents entorns internacionals.

5.6. Internet com a canal de distribució internacional.

UD6. Eines informàtiques per al càlcul de valores i tendències de mercat.

6.1. Eines per al càlcul de valores estadístics.

6.2. Eines per a l’anàlisi de tendències i series de dades.

6.3. Fulls de càlcul.

Inscriu-te al curs!