Gestió de vendes, màrqueting directe i utilització de xarxes socials en la gestió comercial

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

-Aplicar tècniques de màrqueting directe i digital a la gestió de vendes i de relació amb els
clients.

CONTINGUTS:

UD1. Gestió de la Venta i el seu Cobrament. Atenció de Queixes i Reclamacions.

1.1. La gestió comercial.

1.2. La relació con el client.

1.3. Servei d’atenció al client. Queixes i reclamacions.

UD2. Eines de la Gestió Comercial. Seguiment Després d’Esdeveniments.

2.1. El pla de màrqueting com a eina de gestió.

2.2. La gestió comercial.

2.3. Planificació i desenvolupament d’esdeveniments i actes comercials.

2.4. La comunicació en màrqueting.

UD3. Màrqueting Directe.

3.1. El màrqueting directe com a part del pla de màrqueting.

3.2. El pla de màrqueting directe.

3.3. Estratègies d’interacció amb els clients.

UD4. Màrqueting Digital. Utilització de les Xarxes Socials i Altres Eines Web a la Gestió Comercial i de Màrqueting.

4.1. La web 2.0 en l’empresa.

4.2. Màrqueting en mitjans socials – crear continguts i conversar.

4.3. Màrqueting en mitjans socials – escoltar i mesurar.

Inscriu-te al curs!