Mecanitzat bàsic

DURADA: 150h

OBJECTIUS:

Un cop finalitzat el mòdul l’alumne serà capaç d’efectuar operacions de mecanitzat bàsic.
En concret l’alumne serà capaç de:
– Aplicar les tècniques de mecanització manual seleccionar les eines i útils necessaris per a realitzar les operacions.
– Comparar les tècniques d’unió entre peces per tal de seleccionar les eines i útils necessaris per a realitzar les operacions.
– Manejar amb destresa les eines manuals elèctriques i pneumàtiques utilitzades en la mecanització desmuntatge i muntatge de peces.
– Interpretar plànols de peces i manuals tècnics d’automoció.
– Fer servir amb destresa els aparells útils i eines utilitzats en les tasques de mesurament i comprovacions.
– Operar amb els equips de soldadura tova i elèctrica per elèctrode revestit sense ser requerida una gran destresa.
– Aplicar les normes de neteja normes de recollida de residus i la seva classificació normes de seguretat i manteniment diari.

CONTINGUTS:

U1. Tecnologia de mecanitzat manual i les seves tècniques.
U2. Tecnologia de les unions desmuntables.
U3. Nocions de dibuix i interpretació de plànols.
U4. Metrologia.
U5. Soldadura tova i elèctrica.
U6. Normes de prevenció de riscos laborals i d’impacte mediambiental en taller d’automoció.

Inscriu-te al curs!