Microsoft Excel 2010

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Identificar les funcions principals d’un full de càlcul. Conèixer el funcionament
dels elements més habituals.
– Saber crear un full de càlcul aplicant formats.
– Aplicar fórmules i funcions senzilles per a càlculs.
– Aplicar els criteris de protecció i seguretat de dades.
– Saber elaborar plantilles.

CONTINGUTS:

Bloc I.
Iniciació a Excel 2010.
U1. Introducció a Microsoft Excel.
U2. Començar el treball amb Excel.
U3. Formules i operacions bàsiques amb Excel.
U4. Seleccionar i donar format a Fulls de Càlcul.
U5. Configura i imprimir fulls de càlcul.
U6. Rangs en Excel. Operacions amb el porta-retalls.
U7. Operacions de seguretat en Microsoft Excel. Operacions avançades.
Bloc II.
Excel 2010 Avançat.
U1. Funcions per a treballar amb nombres.
U2. Les funcions lògiques.
U3. Funcions sense càlculs i per treballar amb textos.
U4. Els objectes en Excel.
U5. Gràfics en Excel.
U6. Bases de dades en Excel (Taules).
U7. Plantilles i Macros en Excel.
U8. Formularis i anàlisi de dades en Excel.
U9. Xarxes i Internet amb Excel

Inscriu-te al curs!