Mitjà social màrqueting en comerç

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Adquirir coneixements sobre web 2.0 i Community Manager. Treballar el posicionament natural SEU, el Màrqueting Digital i les diferents eines de comunicació i publicitat 2.0.

CONTINGUTS:

UD1. Introducció en la Web 2.0.

1.1. Història d’Internet.

1.2. Origen de la Web 2.0.

1.3. Característiques de les Xarxes Socials.

1.4. Perfil de l’usuari en Mitjà social.

1.5. Les marques en la Web 2.0.

1.6. Cap a on es dirigeix la Web 2.0.

1.7. Manifest Cluetrain.

UD2. Gestor de comunitat o Community Manager.

2.1. Què és un Gestor de Comunitat o Community Manager?

2.2. Característiques del Community Manager.

2.3. Funcions del Community Manager.

2.4. Com és el dia a dia d’un Community Manager.

2.5. Responsabilitats del Gestor de Comunitat.

2.6. Per què es necessari un Community Manager.

2.7. Consells per a futurs Gestors de Comunitat.

UD3. Xarxes Socials: tipus i usos (I).

3.1. Facebook.

3.2. Twitter.

3.3. Linkedin.

UD4. Xarxes Socials: tipus i usos (II).

4.1. YouTube.

4.2. Flickr.

4.3. Foursquare.

4.4. Google +.

4.5. Altres Xarxes Socials: Vimeo, Pinterest, Instagram, Xing i Tuenti.

UD5. Generació de continguts. Creació de blogs.

5.1. Gèneres periodístics.

5.2. Els mitjans de comunicació en Internet.

5.3. El contingut de les Pàgines Webs.

5.4. Blogs.

5.5. Fòrums.

5.6. La generació de continguts en les Xarxes Socials.

5.7. Com actua l’usuari en un Espai Web?.

5.8. Sobre la Propietat Intel·lectual.

UD6. Eina per al mesurament de les Xarxes Socials.

6.1. Eines per a diverses Xarxes Socials.

6.2. Eines per a Twitter.

6.3. Eines per a Facebook.

6.4. Eines per a Pinterest.

6.5. Eines per a Google +.

6.6. Eines Instagram.

UD7. Estratègia per a actuar con èxit en Mitjà social.

7.1. Quin és el nostre punt de partida?.

7.2. Quins son els nostres objectius?.

7.3. Quin es el nostre públic objectiu?.

7.4. Quines eines plantejarem?.

7.5. Com saber si l’estratègia de Mitjà social funciona?.

UD8. Analítica: mesurament i interpretació de resultats.

8.1. Google Analytics.

8.2. Google Insights.

8.3. Facebook Insights.

8.4. YouTube Insights.

8.5. Linkedin Insights.

 UD9. Què se SEU?.

9.1. Què se SEU?.

9.2. Breu història sobre el SEU.

9.3. Ja sabem què se SEU, però què se SEM?.

9.4. Els cercadors d’Internet.

9.5. Errors comuns en SEU.

9.6. Eines SEU.

9.7. Estratègies SEU.

UD10. Introducció al màrqueting digital.

10.1. Concepte de Màrqueting Digital.

10.2. Idees clau del Màrqueting Digital.

10.3. Aplicació de les claus del màrqueting directe en el Màrqueting Digital.

10.4. Avantatges del Màrqueting Digital.

10.5. La recerca comercial com a aspecte clavo en el Màrqueting Digital.

10.6. El màrqueting es fa infinit en Internet.

10.7. Màrqueting One to One.

10.8. Permission Màrqueting.

10.9. Màrqueting d’atracció.

10.10. Màrqueting de retenció.

10.11. Màrqueting de recomanació.

10.12. El Màrqueting Digital des del punt de vista del Màrqueting Tradicional.

10.13. Característiques d’Internet que afecten el Màrqueting.

10.14. El Màrqueting Digital i les seves aportacions al Màrqueting Tradicional.

10.15. Línies estratègiques i aspectes crítics del Màrqueting Digital.

10.16. Integració d’Internet en l’estratègia de Màrqueting.

10.17. Aspectes clavo en l’estratègia de Màrqueting Digital.

10.18. El plantejament estratègic de Màrqueting.

10.19. Crítiques al Màrqueting Digital.

UD11. Elements del màrqueting digital.

11.1. El producte.

11.2. El producte des del punt de vista de l’empresa.

11.3. El producte des del punt de vista del comprador.

11.4. El preu.

11.5. Polítiques de preu.

11.6. Formes de pagament.

11.7. Els canals.

11.8. Mecanismes d’ajuda als canals: serveis de gestió.

11.9. La promoció.

11.10. Els Bàners.

11.11. El Correu Electrònic.

11.12. Missatges personalitzats.

11.13. Crítiques i comentaris.

11.14. Públics objectius del Màrqueting Digital.

11.15. Els usuaris d’Internet.

11.16. El públic objectiu en les transaccions comercials electròniques.

11.17. El valor de la marca i el posicionament en Internet.

UD12. Eines estratègiques del màrqueting digital.

12.1. Identificació i segmentació del públic objectiu.

12.2. Introducció.

12.3. Utilitat de la segmentació.

12.4. Requisits de la segmentació.

12.5. Criteris de segmentació.

12.6. Mètodes de segmentació.

12.7. Aplicació de la segmentació en el disseny de l’estratègia comercial.

12.8. Segmentació a través de la comunicació.

12.9. L’afiliació fa la força.

12.10. Definició dels programes d’afiliació.

12.11. Èxits en l’afiliació.

12.12. El Marketplace.

12.13. Bases d’èxit del Marketplace.

12.14. Característiques del Marketplace.

12.15. Aspectes clau en el Marketplace.

UD13. La personalització i ho màrqueting digital.

13.1. Personalització i atenció al client.

13.2. Claus per a aconseguir la personalització.

13.3. Els productes o serveis personalitzables.

13.4. L’atenció al client.

13.5. Màrqueting One to One.

13.6. Passos del procés de màrqueting One to One.

13.7. Eines més utilitzades en el màrqueting One to One.

13.8. Les conseqüències del màrqueting One to One.

13.9. Estratègies de CRM.

13.10. Introducció i definició d’estratègies de CRM.

13.11. Components a considerar en una estratègia de CRM.

13.12. Beneficis de l’estratègia CRM.

13.13. Implantació de CRM.

13.14. Factors clau de la implantació de CRM.

13.15. Com assegurar l’èxit en la implantació de CRM.

13.16. Criteris de valoració.

UD14. Campanyes De Comunicació Online.

14.1. Definició d’una campanya integral de comunicació.

14.2. Característiques de la campanya integral.

14.3. Efectes d’implantació d’una campanya integral de comunicació en la xarxa.

14.4. Preparació del Brífing publicitari com a punt de partida.

14.5. Vuit maneres essencials de promoció en Internet.

14.6. La comunicació 360°.

14.7. El procés de comunicació.

14.8. La regla de les 4F.

14.9. Flux d’informació.

14.10. La funcionalitat.

14.11. El Feedback (retroalimentació).

14.12. La Fidelització.

14.13. La velocitat de reacció.

 UD15. La publicitat Online i la seva eficàcia.

15.1. Conceptes i formes.

15.2. Introducció.

15.3. Concepte de publicitat Online.

15.4. Formes de publicitat Online.

15.5. Formes publicitàries Online no convencionals.

15.6. Tarifes i preus de mitjans publicitaris.

15.7. Tarifes de publicitat Online.

15.8. Preus dels mitjans publicitaris.

15.9. Factors que milloren l’èxit dels Bàners.

15.10. Dades d’inversió i eficàcia publicitaria.

15.11. Eficàcia d’una campanya publicitaria.

15.12. Mesurament de l’eficàcia publicitaria en Internet.

15.13. Tendències de la publicitat Online.

Inscriu-te al curs!