Negociació i contractació internacional

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Interpretar la normativa i usos habituals que regulen les operacions de compra i
venda internacional.
– Elaborar el precontracte i / o contracte associat a operacions de compravenda
internacional i concursos o processos de licitació internacional d’acord amb la
normativa i usos habituals en el comerç internacional.
– Aplicar tècniques de negociació adequades en la determinació de les condicions de
operacions de compra i venda internacional.
– Aplicar tècniques de comunicació adequades en la preparació i desenvolupament de relacions comercials internacionals.

CONTINGUTS:

U1. Negociació d’operacions de comerç internacional.
U2. Tècniques de comunicació i relacions comercials internacionals.
U3. El contracte de compravenda internacional.
U4. Els contractes d’intermediació comercial.
U5. Altres modalitats contractuals en el comerç internacional.
U6. L’arbitratge comercial internacional.

Inscriu-te al curs!