Neteja d'interior d'immobles

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Conèixer els diferents productes de neteja i estris per dur a terme la neteja
del mobiliari.
– Saber quines màquines poden utilitzar-se per netejar.
– Adquirir habilitats en la neteja de sòls, parets i sostres.
– Adquirir habilitats en la neteja del mobiliari interior.Adquirir coneixements sobre de les principals mesures preventives en neteja

CONTINGUTS:

UD1. Tècniques bàsiques de neteja.
UD2. Procediment de neteja amb maquinària.
UD3. Neteja de terres, parets i sostres.
UD4. Neteja de mobiliari interior.
UD5. Prevenció de riscos en tasques de neteja.

Inscriu-te al curs!