Neteja hospitalària

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Donar a conèixer als treballadors les regles fonamentals en el treball de la neteja i posar
en coneixements d’aquests en què consisteix la neteja hospitalària i per què és important.
– Saber què és la infecció nosocomial i quin és el paper del servei de neteja en el seu
prevenció.
– Capacitar els treballadors perquè desenvolupin la seva feina de forma segura coneixent els diferents sistemes de neteja hospitalària amb què poden comptar en la seva tasca diària.
– Mostrar les diferents zones amb les que pot comptar un hospital i quin pot ser el
procediment a seguir en la neteja de cadascuna d’elles.
– Proporcionar als participants els sistemes elementals en el maneig adequat dels
residus sanitaris i la seva classificació.
– Instruir els participants per implantar o millorar un sistema de gestió de la prevenció
de riscos en l’empresa mitjançant el coneixement dels riscos més habituals a què pugui
estar exposat un treballador de neteja hospitalària, els tipus de senyalització de seguretat
i els criteris d’actuació i primers auxilis en cas d’accident.
– Dotar els treballadors de la formació necessària que els capaciti i prepari per
desenvolupar competències i qualificacions en llocs de treball que comportin responsabilitats, d’una banda de programació per tal que els treballadors adquireixin els coneixements necessaris per a realitzar una correcta i adequada organització de la feina i d’altra banda, de direcció, ja que els encarregats d’organitzar el treball han de tenir una correcta formació en la matèria per tal de maximitzar els recursos, tant materials com humans, de què disposa l’empresa.

CONTINGUTS:

UD1. La Neteja en Hospitals.
UD2. Sistemes de Neteja Hospitalària.
UD3. Sistemes de Desinfecció Hospitalària.
UD4. La Neteja de les Diferents Zones d’un Hospital.
UD5. Recollida i Eliminació dels Residus Sanitaris.
UD6. Prevenció de Riscos Laborals en Neteja Hospitalària.

Inscriu-te al curs!