Noves tecnologies i globalització

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Comprendre i analitzar en què consisteix una societat globalitzada i interconnectada. Identificar la tercera revolució industrial. Diferenciar entre la societat de la informació i societat del coneixement, i societat en xarxa. Reflexionar sobre les implicacions de la Quarta Revolució Industrial i el seu impacte en el comportament de les societats: la interrelació, la presa de decisions i la participació ciutadana. Identificar el canvi del mobile first al mobile only. Conèixer la ubiqüitat de la informació. Delimitar el rol dels polítics i els partits davant la transformació digital de les audiències. Considerar les dimensions i abastos de les estratègies transmèdia i la ubiqüitat de la informació per a intentar assegurar una major distribució del missatge polític. Analitzar les possibilitats que ofereixen les noves narratives i les noves tecnologies en el procés comunicatiu de les organitzacions i candidats polítics.

 

CONTINGUTS:

UD1. Una societat envoltada d’informació

1.La globalització i els seus reptes

2.Tercera revolució industrial

2.1. Societat de la informació i societat del coneixement

2.2. Societat en xarxa

UD2. L’evolució dels models socials, comunicacionals i productius.

1.La quarta revolució industrial

2.La era posada-internet

3.Del mobile first al mobile only

4.La ubiqüitat de la informació

UD3. La comunitat política del nou mil·lenni

1.Més enllà de les xarxes socials

2.La complexitat de la segmentació d’audiències: Millennials i Generació Z

3.Noves narratives i noves tecnologies

3.1. Apps mòbils

3.2. La imposició de la verticalitat audiovisual

3.3. Les realitats alternatives: virtual, augmentada, estesa

3.4. L’univers transmèdia

Inscriu-te al curs!