Nutrició i dietètica

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Conèixer quines són les funcions dels nutrients essencials. Aprendre com es porta a terme el procés digestiu. Avaluar l’estat nutricional d’una persona

 

CONTINGUTS:

UD1. Nutrició i Dietètica.

1.1. Introducció.

1.2. Funcions dels nutrients.

1.3. La dieta de l’adult sa.

1.4. Nutrició i salut.

1.5. Tecnologia dels aliments.

UD2. Aparell digestiu.

2.1. Anatomia bàsica de l’aparell digestiu.

2.2. Funcions del sistema digestiu.

2.3. Digestió, absorció i metabolisme.

2.4. Transport i absorció dels diferents nutrients.

2.5. Consells per a una bona digestió.

UD3. Avaluació nutricional.

3.1. Factors que influeixen en l’Alimentació.

3.2. Directrius dietètiques generals recomanades.

3.3. Valoració nutricional.

3.4. Termes que descriuen ho estat nutricional.

3.5. Instruments utilitzats en estudis antropomètrics.

3.6. Mètodes d’avaluació de l’estat nutricional.

3.7. Substàncies Antinutritivas.

UD4. Enquestes alimentàries.

4.1. Què son les enquestes alimentàries?

4.2. Enquestes alimentàries a nivell individual.

4.3. Com seleccionar un mètode d’enquesta alimentaria?

4.4. Comparació entre diferents mètodes d’enquesta alimentaria.

UD5. Elaboració de dietes.

5.1. Conceptes.

5.2. Tipus de dietes.

5.3. Dietes terapèutiques especials.

5.4. Dieta mediterrània.

5.5. Noves perspectives en l’alimentació.

UD6. Metabolisme energètic.

6.1. Introducció.

6.2. Metabolisme dels diferents nutrients.

6.3. Energia, necessitats energètiques de l’organisme humà i metabolisme.

6.4. Aspectes generals de l’ús metabòlic dels nutrients.

UD7. Malalties associades a la nutrició.

7.1. Factors etiològics.

7.2. Trastorns nutricionals.

7.3. Trastorns del sistema digestiu.

UD8. Nutrició en les diferents etapes de la vida.

8.1. L’alimentació en l’embaràs.

8.2. L’alimentació durant la lactància.

8.3. L’alimentació del nounat i del nen.

8.4. L’alimentació durant l’adolescència.

8.5. L’alimentació en la tercera edat.

UD9. Manipulació d’aliments, higiene i seguretat.

9.1. Definicions.

9.2. Requisits dels manipuladors d’aliments.

9.3. Riscos per a la salut derivats d’una inadequada manipulació d’aliments.

9.4. Toxiinfeccions alimentàries.

9.4. 1. Substàncies tòxiques dels aliments.

9.5. Normes d’higiene alimentaria.

Inscriu-te al curs!