Ofertes gastronòmiques

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Un cop finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de dissenyar ofertes gastronòmiques.
En concret l’alumne serà capaç de:
– Analitzar l’estructura evolució i tendències del subsector de restauració.
– Determinar la composició i característiques d’ofertes gastronòmiques diverses tenint
en compte els paràmetres nutritius econòmics i comercials que normalment es contemplen en el subsector de restauració.
– Realitzar estudis de preus propis i de la competència de diferents ofertes gastronòmiques i calcular costos d’ofertes plats i matèries primeres per estimar possibles preus d’aquestes ofertes.

CONTINGUTS:

UD1. Fórmules en la restauració.
UD2. Classificació d’establiment en la restauració.
UD3. Propostes culinàries.
UD4. Relacions externes amb altres empreses.
UD5. Procés evolutiu en la restauració.
UD6. Macro-economia i micro-economia en la restauració
UD7. Els preus de les ofertes gastronòmiques.

Inscriu-te al curs!