Operacions bàsiques de comunicació

DURADA: 150h

OBJECTIUS:

Transmetre i rebre informació operativa en gestions rutinàries amb agents externs de l’organització.

CONTINGUTS:

U1. Operacions bàsiques de comunicació.
U2. Comunicació en les relacions professionals.
– Comunicació oral i escrita en l’empresa.

Inscriu-te al curs!