Operacions de venda

DURADA: 200h

OBJECTIUS:

Realitzar la venda de productes i / o serveis a través dels diferents canals de
comercialització.

CONTINGUTS:

U1. Organització de processos de venda.
U2. Tècniques de venda.
U3. Venda online

Inscriu-te al curs!