Organització del servei d'informació turística local

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Analitzar els tipus de centres i serveis d’informació turística explicant la seva funció en el
sector turístic.
– Aplicar procediments de gestió d’informació documentació i programes d’
activitats de manera que serveixin per assolir objectius predeterminats.

CONTINGUTS:

UD1. El Servei d’Informació Turística.
UD2. Recursos Materials en Serveis i Centres d’Informació Turística.
UD3. Recursos Humans en Centres d’Informació Turística.
UD4. Gestió Administrativa.

Inscriu-te al curs!