Perfil i funcions del gestor de comunitats virtuals

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Identificar les funcions pròpies del perfil de Community Manager en una empresa.

 

CONTINGUTS:

UD1. EL COMMUNITY MANAGER

1.1. Què és un Community Manager?

1.2. Quines són les tasques de les que s’encarrega un Community Manager?

1.3. Habilitats, aptituds i actituds del Community Manager.

1.4. El dia a dia d’un Community Manager.

1.5. Coneguem alguns Community Manager d’empreses espanyoles.

1.6. Avaluació de les funcions i responsabilitats actuals d’un Community Manager.

1.7. Definir les metes d’un Community Manager.

1.8. Tipus de Community Manager.

UD2. FUNCIONS DEL COMMUNITY MANAGER

2.1. Escoltar.

2.2. Circular aquesta informació internament.

2.3. Explicar la posició de l’empresa a la comunitat.

2.4. Cercar líders, tant interna com externament.

2.5. Trobar vies de col·laboració ens la comunitat i l’empresa.

Inscriu-te al curs!