Planificació, organització i control d'esdeveniments

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Analitzar el turisme de reunions i identificar les seves demandes especifiques dins de el sector
turístic.
– Planificar i pressupostar un esdeveniment i definir el seu programa identificant les activitats
i tasques que es deriven per a l’entitat gestora.
– Aplicar tècniques per al procés d’organització d’un esdeveniment determinat analitzant
la lògica d’aquest procés
– Descriure el procés d’avaluació final d’un esdeveniment descrivint les activitats de
direcció i control inherents.

CONTINGUTS:

UD1. El Turisme de Reunions i la seva Demanda de Serveis Especialitzats.
UD2. Principals Destinacions Turístiques Nacionals i Internacionals de Turisme de Reunions.
UD3. Els Esdeveniments seva tipologia i el seu Mercat.
UD4. El Esdeveniment com a Projecte: Planificació Pressupostació i Organització
UD5. Serveis Requerits a l’Organització d’Esdeveniments.
UD6. Aplicacions Informàtiques Específiques per a la Gestió d’Esdeveniments.
UD7. El Esdeveniment com a Projecte: Organització.
UD8. El Esdeveniment com a Projecte: Direcció i Control.

Inscriu-te al curs!