PowerPoint 2007

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Conèixer les eines que presenta el programa per realitzar presentacions que
exposin una informació d’una manera gràfica.
– Adquirir els coneixements necessaris per a la creació de diapositives: inserir, copiar,
duplicar diapositives i dibuixar diferents tipus d’objectes dins d’una diapositiva.
– Crear presentacions d’aspecte atractiu i professional d’una forma ràpida i senzilla.

CONTINGUTS:

U1. Introducció a Microsoft PowerPoint.
U2. Primers passos amb Microsoft PowerPoint.
U3. Iniciant una presentació nova.
U4. Operacions bàsiques amb text.
U5. Operacions avançades amb text.
U6. Edició avançada de les diapositives.
U7. Inserció d’objectes a la diapositiva.
U8. Inserció avançada d’elements.
U9. Presentació en pantalla.
U10. Revisar, imprimir i compartir una presentació.

Inscriu-te al curs!