Auxiliar de comerç

DURADA: 60h

OBJECTIUS:

Formació especialitzada de 60 hores dirigida a tots aquells joves que volen encaminar el seu futur en aquest àmbit. Curs gratuït pels participants al programa.

CONTINGUTS:

Introducció
1. Una idea, una oportunitat per emprendre
2. L’empresa
2.1 Missió de l’empresa
2.2 La visió de l’empresa
2.3 Els valors empresarials
3. El punt de venda
3.1 Disseny de la superfície comercial
3.2 Tipus de mobiliari
3.3 Disposició del mobiliari
3.4 Anàlisis de clients
3.5 Anàlisi de la competència
3.6 Els canals de distribució
3.7 Estratègies de distribució
4. Àrea de producció i magatzem
4.1 Principals riscos laborals del sector triat i mesures preventives
4.1.1 Factors de risc derivats de les condicions de seguretat
4.1.2 Factors de riscs derivats de les condicions mediambientals
4.1.3 Factors de risc derivats de la càrrega del treball
4.2 Control i gestió d’existències. Sistema ABC
4.3 Els estocs o existències

Inscriu-te al curs!