Programació i avaluació aplicades a la gestió cultural

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Analitzar infraestructures per a executar la programació cultural utilitzant els recursos
disponibles i adequats per al seu desenvolupament.
– Aplicar procediments d’avaluació de programacions culturals.

CONTINGUTS:

UD1. Planificació de les programacions per a la gestió cultural.
1.1. Principis de la programació cultural.
1.2. Tècniques de valoració dels factors del mig.
UD2. Programació de la gestió cultural.
2.1. Elaboració de la programació.
2.2. Organització d’esdeveniments.
UD3. Avaluació de processos de gestió cultural.
3.1. Desenvolupament del procés d’avaluació.
3.2. Transmissió de resultats.

Inscriu-te al curs!