Project management

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Aprofundir en el concepte de projecte i en els factors i fases que el componen. Conèixer millor la figura del Project Management i quins son les seves funcions. Descobrir quins son els stakeholders interns i externs que solen estar vinculats a un projecte. Conèixer amb més detall els processos de cada fase de planificació del projecte. Aprofundir en el concepte de direcció de la integració. Conèixer les diferents fases i processos de la direcció en terminis, costos i qualitat. Descobrir les tècniques i eines més emprades en la direcció e terminis, costes i qualitat. Aprofundir en els conceptes bàsics que el Project Manager necessita conèixer. Aprofundir en la direcció d’RR.HH. Riscos i compres. Descobrir com desenvolupar i gestionar un equip. Aprendre a identificar els riscos, analitzar-los i realitzar un pla de resposta davant ells. Conèixer el funcionament del pla de compres i de l’administració de contractes.

 

CONTINGUTS:

UD1. Gestió i direcció de projectes

1. Què és un projecte?

2. Per què els projectes fallen?

3. Què és el project management?

3.1. Avantatges i factors d’èxit del project management

3.2. Com s’implementa el project management en l’organització?

4. Els stakeholders del projecte

4.1. La gestió dels interessats

4.2. Tècniques i eines 

5. El cicle de vida del projecte 

5.1. Característiques del cicle de vida del projecte

5.2. La triple restricció del projecte

5.3. Les línies base d’un projecte

6. Els processos i fases d’un projecte

6.1. Inici

6.2. Planificació

6.3. Execució

6.4. Seguiment i control

6.5. Tancament

7. Les activitats del projecte

8. Els lliurables de projecte

8.1. La llista de lliurables del projecte

9. El project manager

9.1. El project manager, neix o es fa?

9.2. Les responsabilitats d’un project manager

9.3. Les habilitats del project manager

UD2. Direcció de la integració

1. Desenvolupament de l’acta de constitució del projecte (procés que correspon a la fase d’inici del projecte)

2. Desenvolupament del pla de projecte (procés que correspon a la fase de planificació del projecte)

3. Gestió i execució del pla de projecte (procés que correspon a la fase d’execució del projecte)

4. Monitoratge i control del treball del projecte (procés que correspon a la fase de control del projecte).

5. Control integrat de canvis (procés que correspon a la fase de control del projecte).

6. Tancament del projecte o fase (procés que correspon a la fase de tancament del projecte).

7. Recopilar requisits (procés que correspon a la fase de planificació del projecte

8. La definició de l’abast (procés que correspon a la fase de planificació del projecte)

9. Creació de l’edt (procés que correspon a la fase de planificació del projecte)

10. Verificació de l’abast (procés que correspon a la fase de control del projecte)

11. Control de canvis de l’abast (procés que correspon a la fase de control del projecte)

UD3. Direcció de terminis, costes i qualitat

1. Direcció de terminis

1.1. Definició de les activitats (procés que correspon a la fase de planificació del projecte)

1.2. Seqüenciació d’activitats (procés que correspon a la fase de planificació del  projecte)

1.3. Estimació dels mrecursos de les activitats (procés que correspon a la fase de  planificació del projecte).

1.4. Estimació de durada d’activitats (procés que correspon a la fase de planificació del projecte)

1.5. Desenvolupament del cronograma del projecte (procés que correspon a la fase de planificació del projecte).

1.6. Control del cronograma (procés que correspon a la fase de control del projecte).

2. Direcció de costos

2.1. Estimació de costos (procés que correspon a la fase de planificació del projecte)

2.2. Establiment del pressupost (procés que correspon a la fase de planificació del projecte).

2.3. Control de costos (procés que correspon a la fase de control del projecte).

3. Direcció de qualitat

3.1. Planificació de la qualitat (procés que correspon a la fase de planificació del projecte)

3.2. Assegurament de la qualitat (procés que correspon a la fase d’execució del projecte).

3.3. Control de qualitat (procés que correspon a la fase de control del projecte).

UD4. Direcció dels Recursos Humans, Riscos i Compras1. Direcció d’RR.HH.

1.1. Desenvolupament dels recursos humans (procés que correspon a la fase de planificació del projecte).

1.2. Adquisició de personal (procés que correspon a la fase d’execució del projecte)

1.3. Desenvolupament de l’equip (procés que correspon a la fase d’execució del projecte).

1.4. Gestió de l’equip (procés que correspon a la fase d’execució del projecte)

2. Direcció de riscos

2.1. Planificació de la direcció de riscos (procés que correspon a la fase de planificació del projecte).

2.2. Identificació de riscos (procés que correspon a la fase de planificació del projecte).

2.3. Anàlisi qualitativa de riscos (procés que correspon a la f ase de planificació del projecte).

2.4. Anàlisi quantitativa de riscos (procés que correspon a la fase de planificació del
projecte)

2.5. Pla de resposta al risc (procés que  correspon a la fase de planificació del projecte)

2.6. Supervisió i control de riscos (procés que correspon a la fase de control del projecte)

3. Direcció de compres

3.1. Pla de compres i contractes (procés que correspon a la fase de planificació del projecte

3.2. Conducció de compres (procés que correspon a la fase d’execució del projecte)

3.3. Cicle de compres

3.4. Administració del contracte (procés que correspon a la fase de control del projecte)

3.5 Tancament del contracte (procés que correspon a la fase de tancament del projecte).

Inscriu-te al curs!