Projectes audiovisuals multimèdia interactius

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Una vegada finalitzat el Mòdul l’ alumne serà capaç de definir projectes audiovisuals multimèdia interactius. Concretament, l’alumne serà capaç de: 

Definir projectes audiovisuals multimèdia interactiva. Determinar les característiques, tipus i gèneres de projectes multimèdia interactius a partir de l’anàlisi de la documentació d’un projecte per a procedir a la seva planificació i programació. Seleccionar i configurar l’equipament tècnic i les eines d’autor necessàries per a la producció d’un interactiu multimèdia. Establir les característiques tècniques narratives i estètiques de les fonts emprades en la producció d’un projecte multimèdia interactiu.

 

CONTINGUTS:

UD1. Indústria Multimèdia.

1.1. Empreses i Estudis Multimèdia.

1.2. Gestió i comunicació amb els clients.

1.3. Gèneres i sectors.

1.4. Productes.

1.5. Projecte multimèdia interactiu.

1.6. Normativa legal en el marc multimèdia.

UD2. Planificació d’un Projecte Multimèdia Interactiu.

2.1. Criteris de planificació.

2.2. Elaboració d’un pla d’acció.

2.3. Organització de recursos.

2.4. Seguiment i manteniment del pla de treball.

2.5. Dates límit/gestió i limitació de canvis.

2.6. Gestió de qualitat.

UD3. Tècniques de Guió Multimèdia.

3.1. Anàlisi del storyboard.

3.2. Hipermedia.

3.3. Sistemes de navegació interactius.

3.4. Diagrames de flux o navegació.

3.5. Diagrama d’arbre d’informació.

3.6. Elements d’Interfície.

3.7. Estats dels elements interactius.

UD4. Sistemes Tècnics Multimèdia.

4.1. Suports multimèdia.

4.2. Formats multimèdia.

4.3. Equips informàtics i arquitectures.

4.4. Plataformes.

4.5. Entorns tecnològics i equips electrònics de consum.

4.6. Entorns tecnològics de destinació.

4.7. Entorns tecnològics de difusió.

4.8. Entorns tecnològics de publicació o suport.

4.9. Multi-mitjans.

4.10. Entorns dinàmics.

4.11. Connexions amb servidors.

4.12. Sistemes de «còpia de seguretat». Reforç

4.13. Eines d’autor.

UD5. Fonts.

5.1. Tipus.

5.2. Característiques.

5.3. Captura.

5.4. Format d’arxiu i emmagatzematge.

5.5. Programes de creació edició tractament i retoc.

UD6. Edició i Composició de Productes Multimèdia.

6.1. Composició.

6.2. Usabilitat.

6.3. Accessibilitat.

6.4. Interfícies.

Inscriu-te al curs!