Promoció i comercialització de productes i serveis turístics locals

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Posar en pràctica i avaluar diferents estratègies de comercialització de productes
serveis i destinacions turístiques locals d’acord amb les característiques dels recursos i
serveis turístics de l’entorn.
– Analitzar les aplicacions del màrqueting de serveis i la seva importància per a la creació i
promoció de productes turístics de l’entorn local.

CONTINGUTS:

UD1. Màrqueting Turístic
UD2. Projectes de Comercialització de Productes i Serveis Turístics Locals.
UD3. El Sistema de Servucció al Sector d’Hostaleria i Turisme.
UD4. Utilització de les Tecnologies de la Informació per a la Promoció de la Destinació i per a la Creació
i Promoció de Productes Turístics de l’Entorn Local.

Inscriu-te al curs!