Protocol en hotels

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Aprendre quins són els conceptes i regles essencials del protocol, tant oficial com
empresarial, així com els aspectes que relacionen aquesta disciplina amb la comunicació.
– Conèixer aquells principis i normes que regeixen el protocol en els hotels, com establiments d’hostaleria que no només proporcionen allotjament, sinó que subministren serveis de restauració o organització d’esdeveniments.
– Ser capaç de portar a la pràctica quotidiana aspectes tan importants en el protocol com
la precedència, els tractaments, la salutació, la presidència d’un acte, l’etiqueta, la
decoració, les invitacions…

CONTINGUTS:

UD1. Normes bàsiques del protocol i l’organització d’actes.
1.1. Definició de protocol.
1.2. La precedència.
1.3. El protocol com a professió.
1.4. Protocol Oficial.
1.5. Protocol empresarial.
1.6. El programa protocol·lari.
1.7. La comunicació i el protocol.
1.8. Glossari.
UD2. El protocol en hostaleria.
2.1. Aspectes bàsics protocol en Hostaleria.
2.2. Banquets: taules i ubicació de convidats.
2.3. Protocol a la cuina.
2.4. Glossari.
UD3. Protocol en hotels.
3.1. Normes bàsiques de protocol hoteler.
3.2. Manual de protocol d’un hotel.
3.3. Organització d’esdeveniments.
3.4. Glossari.
UD4. Detalls i regles bàsiques. Eina clau del protocol.
4.1. Tractaments.
4.2. Protocol en el vestir.
4.3. Protocol al restaurant.
4.4. Protocol en la restauració per a discapacitats.
4.5. Decoració i elements gràfics.
4.6. El regal.
4.7. Invitacions.
4.8. Glossari.

Inscriu-te al curs!