Proves de funcionalitats i optimització de pàgines web

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Aplicar tècniques de prova i verificació de la integració dels components a la pàgina web
per comprovar paràmetres de funcionalitat i «usabilitat», d’acord a unes especificacions rebudes.

CONTINGUTS:

UD1. Validacions de dades en pàgines web.
1.1. Funcions de validació.
1.2. Verificar formularis.
UD2. Efectes especials en pàgines web.
2.1. Treballar amb imatges: imatges de substitució i imatges múltiples.
2.2. Treballar amb textos: efectes estètics i de moviment.
2.3. Treballar amb marcs.
2.4. Treballar amb finestres.
2.5. Altres efectes.
UD3. Proves i verificació en pàgines web.
3.1. Tècniques de verificació.
3.2. Eines de depuració per a diferents navegadors.
3.3. Verificació de la compatibilitat de scripts.usabilitat

Inscriu-te al curs!