Publicació de pàgines web

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Un cop finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de publicar pàgines web.
En concret l’alumne serà capaç de:
– Identificar els recursos disponibles al lloc web i crear l’estructura de
emmagatzematge per a la publicació de les pàgines i els seus components.
– Transferir els fitxers a el lloc de publicació usant les eines establertes
segons especificacions rebudes.
– Verificar les pàgines transferides tenint en compte criteris de qualitat i «usabilitat»
per garantir la seva funcionalitat.
– Exposar les pàgines desenvolupades en cercadors i directoris d’acord amb els criteris
de disponibilitat prefixats.

CONTINGUTS:

UD1. Característiques de Seguretat en la Publicació de Pàgines Web.
1.1. Seguretat en diferents sistemes d’arxius.
1.2. Permisos d’accés.
1.3. Ordres de creació modificació i esborrat.
UD2. Eines de Transferència d’Arxius.
2.1. Paràmetres de configuració.
2.2. Connexió amb sistemes remots.
2.3. Operacions i Ordres / ordres per a transferir arxius.
2.4. Operacions i Ordres / ordres per actualitzar i eliminar arxius.
UD3. Publicació de Pàgines Web.
3.1. Cercadors genèrics.
3.2. Cercadors especialitzats.
3.3. Descriptors: paraules clau i sistemes normalitzats de «metadades».
3.4. Aplicacions de publicació automatitzada.
3.5. Procediments de publicació.
UD4. Proves i Verificació de Pàgines Web.
4.1. Tècniques de verificació.
4.2. Eines de depuració per a diferents navegadors.
4.3. Navegadors: tipus i «plug-ins».

Inscriu-te al curs!