Sistemes de gestió ambiental

DURADA: 150h

OBJECTIUS:

Executar la posada en marxa i manteniment del Sistema de Gestió Ambiental (SGA).

CONTINGUTS:

MÒDUL 1. Sistemes de gestió ambiental.
U1. Determinació i comunicació de sistema de gestió ambiental (SGA).
U2. Posada en marxa de sistema de gestió ambiental.
U3. Realització d’auditories i inspeccions ambientals, control de les desviacions de l’SGA.

Inscriu-te al curs!