Suport vital bàsic

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Aplicar tècniques de suport vital bàsic optimitzat davant situacions de risc vital segons el protocol establert. Realitzar atenció sanitària bàsica davant diferents situacions d’emergència Realitzar el suport a l’embarassada davant un part imminent seguint un procediment. Aplicar els procediments d’actuació inicial davant un pacient traumatitzat seguint protocols. Descriure la informació sobre l’estat clínic del pacient i la manera de transmissió al centre coordinador quan l’indico el protocol.

CONTINGUTS:

UD1. Suport vital bàsic.

1.1. Tècniques de suport ventilatori en adults i en edat pediàtrica.

1.2. Tècniques de suport circulatori en adults i en edat pediàtrica.

UD2. Atenció inicial del pacient politraumatizat.

2.1. Epidemiologia.

2.2. Biomecànica del trauma.

2.3. Valoració i control de l’escena.

2.4. Valoració inicial del pacient politraumatizat.

2.5. Valoració suport i estabilització de les lesiones traumàtiques.

2.6. Atenció inicial en traumatismes.

2.7. Connotacions especials del pacient traumatitzat pediàtric ancià o gestant.

2.8. Amputacions.

2.9. Explosió.

2.10. Aixafament.

2.11. Embenatges.

2.12. Cura i maneig de lesiones cutànies.

UD3. Atenció inicial a les urgències i emergències cardiocirculatòries i respiratòries.

3.1. Símptomes i signes clínics propis de patologia cardiovascular.

3.2. Principals patologies cardiocirculatòries.

3.3. Símptomes i signes clínics propis de la patologia respiratòria aguda.

3.4. Principals patologies respiratòries.

3.5. Actuació sanitària inicial en patologia cardiocirculatòria aguda.

3.6. Actuació sanitària inicial en patologia respiratòria aguda.

UD4. Atenció inicial davant emergències neurològiques i psiquiàtriques.

4.1. Principals símptomes en patologia neurològica i psiquiàtrica.

4.2. Signes d’alarma davant emergències neurològiques i psiquiàtriques.

4.3. Principals patologies neurològiques i psiquiàtriques.

4.4. Signes d’alarma davant quadres d’intoxicació i enverinament.

4.5. Quadres infecciosos graves con alteració de la consciència (respiratoris, abdominals, urològics, neurològics, estat sèptic).

UD5. Atenció inicial davant emergències gestacionals i cures al nounat.

5.1. Fisiologia de l’embaràs i desenvolupament fetal.

5.2. Fisiologia del part: Fases de progrés i evolució; mecànica i valoració del treball de part. Signes de part imminent.

5.3. Patologia més freqüent de l’embaràs i part.

5.4. Protocols d’actuació en funció de la mena d’emergència situació de l’embarassada i fase de la mecànica del part.

5.5. Cures sanitàries inicials al nounat. Escala d’APGAR. Protecció del nounat.

5.6. Cures a la mare durant el “enllumenament”. Precaucions i protocols bàsics d’atenció.

UD6. Emplenament de la fulla de registre acordo al procés assistencial del pacient i transmissió al centre coordinador.

6.1. Conjunt mínim de dades.

6.2. Signes de gravetat.

6.3. Registre UTSTEIN (parada cardiorespiratòria).

6.4. Sistemes de comunicació dels vehicles de transport sanitari.

6.5. Protocols de comunicació al centre coordinador.

Inscriu-te al curs!