Tècniques administratives bàsiques d'oficina

DURADA: 150h

OBJECTIUS:

Realitzar i integrar operacions de suport administratiu bàsic.

CONTINGUTS:

U1. Tècniques administratives bàsiques d’oficina.
U2. Organització empresarial i de recursos humans.
U3. Gestió auxiliar de la correspondència i paqueteria a l’empresa.
U4. Gestió auxiliar de documentació econòmic-administrativa i comercial.

Inscriu-te al curs!