Tècniques de venda

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Aplicar les tècniques adequades a la venda de productes i serveis a través dels
diferents canals de comercialització diferent a internet.
– Aplicar les tècniques de resolució de conflictes i reclamacions seguint criteris i
procediments establerts.
– Aplicar procediments de seguiment de clients i de control del servei post-venda.

CONTINGUTS:

U1. Processos de Venda.
U2. Aplicació de Tècniques de Venda.
U3. Seguiment i fidelització de Clients.
U4. Resolució de Conflictes i Reclamacions Propis de la Venda.

Inscriu-te al curs!