Utilització de les bases de dades relacionals en el sistema de gestió i emmagatzematge de dades

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Administrar els sistemes d’informació i arxiu en suport convencional i informàtic.

CONTINGUTS:

U1. Gestió de sistemes d’informació i arxiu.
U2. Utilització de les bases de dades relacionals en el sistema de gestió i emmagatzematge de
dades.

Inscriu-te al curs!