Word 2007

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Conèixer i aprendre a utilitzar les eines que proporciona Microsoft Word 2007,
per a la creació, modificació i impressió de documents de text.
– Aprendre a utilitzar la nova interfície gràfica.
– Ubicar totes les funcions que Microsoft Word 2007, ens pot oferir.
– Poder redactar qualsevol tipus de document Microsoft Word 2007.
– Aplicar les noves innovacions de Microsoft Word en els nostres documents.

CONTINGUTS:

U1. Els processadors de textos.
U2. Comencem a utilitzar Word.
U3. Enriquir l’aparença dels documents.
U4. Configura, corregir i imprimir en un document.
U5. Selecció de text i operacions d’emmagatzematge.
U6. Formats més avançats. Part I.
U7. Formats més avançats. Part II.
U8. Taules en Microsoft Word.
U9. Operacions variades amb Word.
U10. Objectes en Word I.
U11. Objectes en Word II.
U12. Combinació de correspondència, sobres i etiquetes.
U13. Operacions avançades amb Word.
U14. Xarxes, Internet i correu electrònic amb Word.

Inscriu-te al curs!