Word 2016

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Conèixer i aprendre a utilitzar les eines que proporciona Microsoft Word 2016, per a la creació, modificació i impressió de documents de text. Aprendre a utilitzar la nova interfície gràfica. Situar totes les funcions que Microsoft Word 2016 ens pot oferir. Poder redactar qualsevol tipus de document con Microsoft Word 2016. Aplicar les noves innovacions de Microsoft Word en els nostres documents. 

 

CONTINGUTS:

UD1. Els Processadors de Textos.

1.1.Què son i per a què s’utilitzen?

1.2. Tipus de Processadors.

1.3. Passos a Seguir i Requisits Mínims per a poder instal·lar Microsoft Word.

1.4. Accessos en Microsoft Word. La finestra principal. Sortida del Programa.

UD2. Comencem a Utilitzar Word.

2.1. Què son els Formats Bàsics?

2.2. Tipus de Formats Bàsics. Fonts.

2.3. Diferents Formes de Text.

2.4. Procediments Inicials d’un Arxiu.

UD3. Enriquir l’Aparença dels Documents.

3.1. Com utilitzar la barra d’eines. Paràgraf.

3.2. Eines de Paràgraf i les seves alternatives.

3.3. Desfer i Refer.

3.4. Buscar en un Document i Modificar-ho.

3.5. Ajudes en Microsoft Word 2016.

UD4. Configurar, Corregir i Imprimir en un Document.

4.1. Pròleg.

4.2. Configurar el nostre Document.

4.3. Marges, Disseny i Paper.

4.4. Com Corregir un Document?

4.5. Alternatives per a Visualitzar un Document.

UD5. Selecció de Text i Operacions d’Emmagatzematge.

5.1. Com podem utilitzar la Selecció de Text?

5.2. Diferents Maneres de Seleccionar un Text: Ratolí i Teclat. Ús Pràctic.

5.3. Forma d’Emmagatzematge Interval I: Copiar i Enganxar.

5.4. Forma d’Emmagatzematge Interval II: Tallar i Enganxar.

5.5. Forma d’Emmagatzematge Interval III: Copiar un Format.

5.6. Portapapers.

UD6. Formats més Avançats. Part I.

6.1. Operacions de Paràgraf.

6.2. Numeració i Vinyetes.

6.3. Vores i Ombreig.

6.4. Quins Tipus d’Ajudes trobem a Microsoft Word?

UD7. Formats més Avançats. Part II

7.1. Treballar amb Columnes.

7.2. Treballar amb Tabulacions.

7.3. Com utilitzar els Profunds i els Temes?

7.4. Presentar Format.

7.5. Utilitzar la lletra majúscula.

UD8. Formats més Avançats. Part III.

8.1. Definició de Taula. La seva utilització.

8.2. Crear una Taula i Introduir Dades.

8.3. Com Seleccionar una Cel·la? Inserir i Eliminar Files i Columnes.

8.4. Càlculs en Taula de Word.

8.5. Combinar, Dividir Cel·les i Taules.

8.6. Ample, Alt i Alineació.

8.7. Ordenar Dades. Format de Taula.

UD9. Operacions Variades amb Word.

9.1. Encapçalat i Peu de Pàgina.

9.2. Inserir Números de Pàgina i Data/Hora.

9.3. Notes a peu i Notes Finals.

9.4. Inserir Símbols.

9.5. Inserir Marcadores, Comentaris i Enllaços.

9.6. Botó Mostrar un Ocultar.

UD10. Objectes en Word I.

10.1. Concepte d’Objecte. Utilitat.

10.2. Inserció d’Imatges des d’un Arxiu o Internet.

10.3. Millora de les Imatges.

10.4. Ajustament d’Imatges amb el Text.

UD11. Objectes en Word II.

11.1. Formes.

11.2. WordArt.

11.3. SmarArt.

11.4. Equacions.

11.5. Creació de gràfics.

11.6. Ús del portapapers.

UD12. Combinació de Correspondència, Sobres i Etiquetes.

12.1. Creació del Document Model per a Enviament Massiu: Cartes, Sobres, Etiquetes o Missatges de Correu Electrònic.

12.2. Selecció de Destinataris mitjançant Creació o Utilització d’Arxius de Dades.

12.3. Creació de sobres i Etiquetes, Opcions de Configuració.

12.4. Combinació de Correspondència: Sortida a Document, Impressora o Correu Electrònic.

UD13. Operacions Avançades con Word.

13.1. Ús i Creació de Plantilles amb Word.

13.2. Creació de Formularis amb Word.

13.3. Opcions de Seguretat i Protecció en Word.

13.4. Personalització i Creació de Fitxes a la barra d’Opcions.

13.5. Concepte i Creació de Macros.

13.6. Utilització de Macros.

UD14. Treballo con Documents.

14.1. Impressió de Documents.

14.2. Treball amb Documents Llargs.

14.3. Combinació de Documents.

14.4. Revisió de Documents i Treball amb Documents Compartits. Solucions.

Inscriu-te al curs!