Xarxes associatives culturals

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Analitzar les xarxes associatives culturals com a mitjà d’implementació de projectes
d’animació cultural.
– Establir vies per a la participació en els projectes d’animació cultural que
impliquin la participació de xarxes culturals.

CONTINGUTS:

UD1. Pràctiques de participació associativa en l’àmbit cultural.
1.1. Mecanismes de participació social i cultural.
1.2. Procés d’anàlisi i caracterització de el teixit associatiu en el marc del territori.
1.3. Estratègies de participació en l’àmbit de la cultura.
1.4. Identificació de la Xarxa associativa cultural.
1.5. Valoració de el marc legislatiu de la participació cultural.
UD2. Identificació de la realitat associativa en l’àmbit cultural.
2.1. Tipologia d’associacions i col·lectius en l’àmbit cultural.
2.2. Eines i protocols per al reconeixement de demandes de la xarxa associativa.
2.3. Sistemes d’organització i dinàmica interna de les associacions culturals.
2.4. Mecanismes i nivells de participació associativa.
2.5. Anàlisi de les plataformes de coordinació entre xarxes associatives.
2.6. Identificació de mapa de les xarxes associatives de l’entorn.
2.7. Mecanismes d’adaptació a les necessitats especials de col·lectius específics dins del
camp cultural.
UD3. Mecanismes de cooperació de l’Administració Pública a la participació cultural.
3.1. Identificació de el paper de l’Administració pública en el suport associatiu.
3.2. Procediments per a l’obtenció de recursos públics i privats destinats a l’àmbit de la
cultura.
UD4. Aplicació d’habilitats professionals a la feina en xarxes associatives.
4.1. Tècniques comunicatives aplicades a la participació cultural.
4.2. Habilitats de relació.
4.3. Habilitats administratives.

Inscriu-te al curs!